เรียนปวช.ปวส. 1 ปี วันอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | www.classifiedsiam.com 

เรียนปวช.ปวส. 1 ปี วันอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ลงประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2559 อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2559 14:14:28 น. เข้าชม 47 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

เรียน ปวช. ปวส.1 ปี   รุ่น 24  วันอาทิตย์ 

ภาค  2 / 2559

ที่ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เริ่มรับสมัครวันที่ 4  ก.ย. 59 เป็นต้นไป

มีบริการรถรับ - ส่ง ตลอดหลักสูตร

สถานที่รับสมัคร

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   รับสมัคร  2  แห่งนี้เท่านั้น คือ

จุดที่ 1    ร.ร. บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ถ.ลาดพร้าว 112    เวลา 09.00 - 12.00 .

(  เข้าซอยลาดพร้าว112 ไป 10   เสาไฟฟ้า    กำแพงสีม่วง     กรุณาโทรหา   อ.เฉลิมก่อน ระวังมีคนแอบอ้าง    

 เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ต้องสมัครกับอ.เฉลิม  ที่ห้อง 104  ร.ร. บางกอกวิทยา  (มูลนิธิ)  เท่านั้นนะครับ 

จุดที่ 2   วิหาร วัดปากบ่อ   ถ.อ่อนนุช 35   เขตสวนหลวง     เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

       ในปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ สถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ทุกแห่งทั่วประเทศจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  โดยเช่าพื้นที่โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จะต้องจัดการเรียนการสอน  ณ ที่ตั้งของสถานศึกษาเท่านั้น  เพื่อคุณภาพ

ทางวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาตามศูนย์รับสมัคร และมีบริการรถรับ- ส่ง เพื่อความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปเรียน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยมีบริการรถรับ -  ส่ง  ตลอดหลักสูตร

ระเบียบการรับสมัครเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่  24  ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2559

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

         จบ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า      ปวช. รับอายุ 18  ปีขึ้นไป    ปวส. รับอายุ 20 ปีขึ้นไป

                    ปวช.   มีประสบการณ์ทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัว  3   ปีขึ้นไป

                   ปวส.   มีประสบการณ์ทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัว   2   ปีขึ้นไป

 

รับสมัครระดับ ปวช.  จำนวน 4 สาขา ดังนี้

                สาขางานยานยนต์        สาขางานไฟฟ้ากำลัง                             

                สาขางานการบัญชี        สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                               

รับสมัครระดับ ปวส. จำนวน  5 สาขาดังนี้

                สาขาเทคนิคยานยนต์                  สาขางานการบัญชี        สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 (ตัวจริงพร้อมสำเนา)                              จำนวน 2 ฉบับ

ใบรับรองการทำงานประสบการณ์ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป(ตัวจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                            จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน                                                                                         จำนวน 2 ฉบับ

รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                                                         จำนวน 2 รูป

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และทะเบียนสมรส)จำนวน 2 ฉบับ

สถานที่รับสมัครเรียน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  รับสมัครแค่ 2 แห่งนี้ เท่านั้น เฉพาะวันอาทิตย์  คือ

1. ร.ร.บางกอกวิทยา(มูลนิธิ) ถ.ลาดพร้าว 112   (เข้าซอย112   10เสาไฟฟ้า  ตรงข้ามลานจอดรถ   กำแพงสีม่วง    โปรดสังเกต  ไม่ใช่โรงเรียน บางกอกศึกษานะครับ กรุณาโทรหา อ.เฉลิม ก่อน จะไม่ผิดพลาด  )     รับสมัคร เวลา   09.00- 12.00 น.

2.  วิหาร วัดปากบ่อ  ถ.อ่อนนุช35  เขตสวนหลวง   กทม. รับสมัคร เวลา   13.00-16.00 น.

เวลาเรียน / และระยะเวลา   เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.    2  ภาคเรียน   40  สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ ปวช.      (หนังสือ , อุปกรณ์การเรียน แจกฟรี )

ค่าใช้จ่ายในวันที่มาสมัครเรียน ระดับ ปวช.

สาขาช่างยนต์                   3,240    บาท

สาขาไฟฟ้ากำลัง              3,240    บาท

สาขาการบัญชี                 3,240    บาท

สาขาคอมพิวเตอร์           3,360    บาท

 

ปวช.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทุกสาขางาน  เหลือ     8,500   บาท  

ระดับปวส.

ค่าใช้จ่ายในวันที่มาสมัครเรียน ระ ดับ ปวส. ทุกสาขางาน 3,200 บาท

ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรการเรียน แต่ละสาขา ที่เหลือ ผ่อนจ่ายเป็นงวด ตามที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้ (แจกฟรี เอกสารประกอบการเรียน)

                                สาขางานเทคนิคยานยนต์ เหลือ                                      22,560   บาท

                                สาขางานไฟฟ้ากำลัง          เหลือ                                      22,920   บาท

                                สาขางานการบัญชี              เหลือ                                      21,300   บาท

                                สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหลือ                                  21,300   บาท

                                สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เหลือ                   22,380   บาท

(ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะขึ้นรถ รับ – ส่ง     คิดค่าบริการ ภาคเรียนละ 2,000 บาท  จ่ายวันมาสมัครเรียน )

การชำระค่าหน่วยกิต แบ่งจ่ายเป็น 3 แบบ ดังนี้

                ชำระค่าหน่วยกิตทั้งหมดครั้งเดียว                 แบ่งชำระภาคเรียนละ 2 รอบ

                แบ่งจ่าย  8 งวด     ตามกำหนดระยะเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ

กำหนดเรียนปรับพื้น ระดับ ปวช. ปวส. 

            วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. , 6 ,13,20 พ.ย. 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

          วันอาทิตย์ที่ 27  พ.ย. 2559  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รายงานตัว 08.00 น.

เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559    

         วันอาทิตย์ที่  11  ธ.ค.  2559

 

 สายรถรับส่งนักศึกษา

1.สายอ่อนนุช ลาดกระบัง วก.บางปะกง

 หน้าวัดปากบ่อ , หน้าหมู่บ้าเสรี,หน้าโลตัสอ่อนนุช56 , แยกประเวศ, ปั้มessoแยกกิ่งแก้ว,วัดลาดกระบัง,หน้าสวนพระนคร ,

เอื้ออาทร ลาดกระบัง ,  วัดราชโกษา

2. สาย ลาดพร้าว 112 วก.บางปะกง   ขึ้นรถ ร.ร.บางกอกวิทยา  ปั้มเชลล์ปากซอย ลาดพร้าว 112

3.สายถนน.จันทร์ 46 บางนาตราด วก.บางปะกง

ถ.จันทร.46 , หน้าเช็นทรัลบางนา, ตรงข้ามตึกเนชั่น , หน้าโลตัลบางแก้ว,แม็คโครกิ่งแก้ว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ตลาดบางโฉลง, ร.พ บางนา 2 ,  สพานลอยบางบ่อ,นำไท 7-ven

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 082-175-4663 , 086-215-7633 , 081-298-2427  อ.เฉลิม 

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 124 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.รั้วล้อมเด็ก.com

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 22 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 125 ครั้ง

ทีกั้นคอกเด็ก คอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 134 ครั้ง

คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกกันกระแทก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 15 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 69 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก http://www.เพื่อนเด็ก.com คอกกั้นเด็กราคาถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 164 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? ผลิตภัณฑ์เด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 78 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 30 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 128 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.thaihottoy.com

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 19 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 130 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

www.รั้วล้อมเด็ก.com คอกกั้นเด็ก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 10 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 76 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : นายเฉลิม พรมรักษา
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ส.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2559 14:14:28 น.
  • ที่อยู่ : 333 อ่อนนุช 35 สวนหลวง กรุงเทพ
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0862157633
  • Email : promraksa2@hotmail.com